หลักสูตรอบรมตัวแทนประกันชีวิต AIA ” How to Series “

หลักสูตรอบรม” How to Series “

หลักสูตรการอบรมพิเศษสำหรับตัวแทนประกันชีวิตน้องใหม่ ที่ต้องการพัฒนาตนให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ได้มีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพจริงๆ เพื่อให้การทำงานของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

Click here to add your own text