หลักสูตรอบรม AIA CI Super Care

หลักสูตรการอบรมความรู้ตัวแทนประกันชีวิต AIA เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ชื่อว่า AIA CI SUPER CARE เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต AIA มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ในการแนะนำลูกค้า ได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ