อบรมตัวแทนประกันโรคร้ายแรง AIA CI

อบรมความรู้ตัวแทนประกันชีวิต AIA เกี่ยวกับโรคร้ายแรง 

บริษัท aia ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิตเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเชิญ นพ.ธนบดินทร์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแนะนำลูกค้าหรือคนในครอบครัวได้ 

——————————–

สถานที่จัดงาน โรงแรมนารายน์ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560