ลักษณะประเภทของตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตัวแทนประกันชีวิต Parttime , ตัวแทน Full Time , ตัวแทนประกัน FA Standard และ ที่ปรึกษาด้านการเงิน FA Prime จะต้องมี ic licence สำหรับขายประกันแบบ Unit Link

รับสมัครตัวแทน ที่ปรึกษาด้านการเงิน FA Prime จะต้องมี ic licence สำหรับขายประกันแบบ Unit Link
สมัครตัวแทน-aia-parttime